Home

Cheyenne's dream

VZW ten voordele van zwerfhonden voor binnen- en buitenland

 

Missie:

Steun verlenen aan opvangcentra voor zwerfhonden in binnen- & buitenland

Overbrengen en plaatsen bij adoptieouders van de honden